Sky Blue

Sky Blue

Sky Blue Đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm: Hàm lượng nước: 55% Đường kính: 14.2mm Bán kính cong: 8.6mm Dãy độ: -0.00D(Plano) Từ -0.50 đến - 6.00 (bước nhảy độ 0.25 ) Từ -6.00 đến -10.00 (bước nhảy độ 0.50)